Tarieven

Eerste gesprek gratis

Het eerste gesprek is oriënterend, wij nemen de kosten voor onze rekening zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of uw probleem een juridisch probleem is waar een advocaat u bij kan helpen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand / Pro bono

Als u een laag inkomen hebt, komt u in aanmerking voor ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’ (=’toevoeging’). Dat betekent dat de Staat een gedeelte van de advocaatskosten betaalt. U betaalt een ‘eigen bijdrage’. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan valt u in de laagste inkomenscategorie. Bij die laagste inkomenscategorie vragen wij eerst bijzondere bijstand aan. Als dat niet lukt, brengen wij géén eigen bijdrage in rekening.

Alleenstaand Normen 2019 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.400 € 199 BRENGEN WIJ NIET IN REKENING t/m € 26.900
€ 19.401 – € 20.100 € 365 € 26.901 – € 27.900
€ 20.101 – € 21.100 € 522 € 27.901 – € 29.200
€ 21.101 – € 23.000 € 679 € 29.201 – € 32.600
€ 23.001 – € 27.300 € 835 € 32.601 – € 38.600
Boven de € 27.300 Geen toevoeging Boven de € 38.600

Voor de tabel met de huidige eigen bijdrages kunt u terecht op de volgende link van de Raad voor Rechtsbijstand:

http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen

Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Ook niet ieder rechtsprobleem komt hiervoor in aanmerking. Voor de voorwaarden om een toevoeging te ontvangen, kunt u terecht op de volgende link van de Raad voor Rechtsbijstand:

http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoe-vraag-ik-subsidie-aan/hoe-vraag-ik-subsidie-aan

Betaling op basis van een uurtarief

Wij rekenen een uurtarief van € 215,- exclusief 21% BTW. U betaalt dit bedrag voorafgaand aan de werkzaamheden. Soms kan er een afwijkend uurtarief worden afgesproken. Ons kantoor rekent in elk geval géén kantoorkosten, in tegenstelling tot veel andere kantoren.

Voor vaste clientèle worden doorgaans lagere uurtarieven gehanteerd. Te denken valt aan ondernemingen die ons kantoor inschakelen als huisadvocaat of particulieren die om wat voor reden dan ook vaker dan anders een advocaat nodig hebben.

Betaling van een vooraf afgesproken totaalprijs (‘lump-sum’)

In het geval van een lump-sum betaalt u vooraf één vast bedrag voor alle werkzaamheden. De advocaat spreekt dan een vast bedrag met u af voor de behandeling van de zaak. Zo heeft u vooraf direct zekerheid over de hoogte van de totale kosten en komt u niet voor verrassingen te staan. Dit is vaak een stuk voordeliger en u weet dan van te voren concreet waar u aan toe bent. De advocaat bespreekt met u of uw zaak hiervoor in aanmerking komt en onder welke voorwaarden.

Overige kosten

Indien een procedure noodzakelijk is zullen aan u mogelijk kosten van de in te schakelen deurwaarder worden doorberekend. Daarnaast kan de rechtbank griffierechten in rekening brengen. Deze kosten en eventuele andere kosten die samenhangen met het voeren van de procedure zullen door het kantoor aan u worden doorberekend.

Op http://www.rechtspraak.nl kunt u lezen hoeveel griffierecht u verschuldigd zult zijn bij:

Griffierecht kanton

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-kanton.aspx

Griffierecht Civiel

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-civiel.aspx

Griffierecht gerechtshof:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-gerechtshof.aspx