Akragon Advocatuur

Clienten

Bij onze cliënten is de situatie vaak zo ver geëscaleerd, dat er geprocedeerd moet worden. Wij procederen dan ook vrijwel dagelijks. Door die ervaring zijn wij efficiënt geworden en kunnen we u voortvarend én zorgvuldig helpen. Bovendien zijn wij eerlijk: als wij zien dat iets niet te bereiken is, dan zeggen we dat.

Hulpverleners & bewindvoerders

Hulpverleners en bewindvoerders pakken vaak ook de juridische problemen van cliënten aan. Daardoor hebben zij minder tijd voor hun zorg werkzaamheden. Bovendien zijn zij geen juridische specialist, maar een zorgspecialist. Hun kennis en ervaring ligt op een ander gebied.

Daarom nemen wij de juridische problemen van u over. Op die manier heeft u meer tijd voor uw eigen beroep én krijgt de client op alle vlakken gespecialiseerde hulp.

Kernwaarden:

Wij vinden kernwaarden belangrijk, omdat je daarmee de essentie van een bedrijf kunt samenvatten. Op die manier streeft ieder deel van de organisatie dezelfde kernwaarden na. Iedereen binnen ons bedrijf is hier, omdat ze diezelfde kernwaarden belangrijk vinden.

Onze kernwaarden zijn:

Zorgvuldig – Het werk moet zorgvuldig gedaan worden, want dat werk is het gereedschap waarmee we de procedure voor u gaan winnen.

Betrokken – Wij zijn betrokken en begaan met onze cliënten, want u heeft échte problemen die een échte oplossing vereisen. Zo’n oplossing is maatwerk en maatwerk kan je pas leveren als je weet wat er speelt in het leven van de client; wat de client nodig heeft en wat niet.

Strijdvaardig – U komt vaak pas bij een advocaat, wanneer u al een probleem hebt. Soms hebt u geen mediator nodig, maar iemand die voor u vecht en die terugpakt wat u is afgenomen. Als er nog geschikt kan worden, zullen we dat ook met volle overtuiging voor u oppakken!