Rechtsgebieden

UITKERINGSPROBLEMEN

 • Bijstandsuitkering / Participatiewet / WW / ZW / WA-Jong / WMO / PGB / Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag / Kinderopvangtoeslag / Zorgtoeslag
 • Uitkeringsaanvraag afgewezen
 • Uitkering stop gezet
 • Uitkering wordt terug gevorderd
 • Herkeuring
 • Boete opgelegd gekregen
 • Uitkering wordt herzien

BESTUURSRECHT ALGEMEEN

 • Belastingdienst
  • Huurtoeslag / Kinderopvangtoeslag / Zorgtoeslag afgewezen, herzien, teruggevorderd
 • SVB
  • Uitkering/toeslag afgewezen, herzien, teruggevorderd
 • UWV
  • uitkering afgewezen, herzien, teruggevorderd
 • DUO
  • Studiefinanciering herzien, teruggevorderd, boete opgelegd gekregen
 • COVOG
  • Weigering verklaring omtrent gedrag (VOG)

OTS & UHP

 • Ondertoezichtstelling (OTS)
 • Uithuisplaatsing (UHP)

HUURRECHT

 • Vordering van verhuurder tot ontbinding & ontruiming wegens hennepkwekerij
 • Ontruimingen
 • Moratorium wegens dreigende ontruiming in combinatie met faillissement
 • Huurachterstand
 • Gebreken/achterstallig onderhoud

STRAFRECHT

 • Geweldsdelicten
  • Openlijk geweld
  • Mishandeling
 • Vermogensdelicten
  • Diefstal
  • Diefstal stroom
  • Heling
 • Economische strafzaken
  • Witwassen
  • Oplichting
 • Drugszaken
  • Bezit of handel in cocaïne, heroïne, XTC, hennep/wiet
  • Bezit of handel in hennep/wiet
  • Hennepkwekerij
  • Diefstal stroom
  • Ontnemingsvordering
  • Vordering van – bijvoorbeeld – Eneco als benadeelde partij wegens diefstal stroom
 • Wapen en Munitie
  • Voorhanden hebben van een vuurwapen, vuurwapen gelijkend voorwerp, patronen
 • Verkeerszaken
  • Rijden onder invloed van alcohol,
  • Gevaarlijk rijgedrag,
  • Doodslag in het verkeer
 • Strafbeschikking/transactie OM
  • Strafbeschikking/transactie ontvangen van het OM
 • DNA
  • Bezwaar opslaan DNA-profiel in databank
 • TOM-zitting
  • Taakstraf Openbaar Ministerie

BEWINDVOERING

 • Wijziging bewindvoerder
 • Einde bewindvoering
 • Ontevreden over bewindvoerder

BESLAG- EN EXECUTIERECHT

 • Beslaglegging
 • Executie kort geding
 • Opheffing kort geding
 • Beslagvrije voet

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

 • Afwijzing WSNP aanvraag
 • Beëindiging WSNP traject
 • Moratorium (bijvoorbeeld ivm een dreigende ontruiming)

INCASSO

 • Incasseren van onbetaalde facturen

JEUGDRECHT

 • Jeugdstrafrecht (TOMmi- zittingen, kinderrechter)
 • Ondertoezichtstelling (OTS)
 • Uithuisplaatsing (UHP)