mr. F.S. Jansen

mr. F.S. Jansen (Frans)

E: fsj@akragon.nl

LinkedIn: www.linkedin.com/pub/frans-simon-jansen/1b/260/664

Ik ben begonnen als advocaat voor het MKB (Midden- en Klein Bedrijf) en ik heb met veel plezier in die branche gewerkt. Mijn cliënten kwamen bij mij met vragen over alle aspecten van hun bedrijf. Daardoor heb ik ervaring met veel verschillende rechtsgebieden. Ik adviseerde mijn cliënten en stond ze bij in juridische procedures. ik zou de praktijk die ik toen had, beschrijven als een algemene praktijk voor het Midden- en Klein Bedrijf.

Uit maatschappelijke betrokkenheid heb ik daarnaast ook altijd ‘pro bono’ zaken gedaan. Die pro bono zaken trokken mij steeds meer aan, met als gevolg dat ik de overstap heb gemaakt naar de sociale advocatuur.

Waar ik voorheen mensen aan de bovenkant van de rechtsverhouding bijstond (verkoper, verhuurder, werkgever), sta ik nu vol overgave mensen aan de onderkant van de rechtsverhouding bij (consument, huurder, uitkeringsgerechtigde, daklozen, ondertoezichtgestelden).

Mijn cliënten komen bij mij met (bijna) al hun problemen. Ik heb daardoor ervaring met een breed scala aan rechtsgebieden en onderwerpen, zoals uitkeringen, ontruimingen, strafzaken, OTS & UHP, consumentenrecht, contracten, huurrecht, verzekeringen, enzovoorts.

Vaak is de situatie dermate ver geëscaleerd, dat er geprocedeerd moet worden. Ik procedeer dan ook dagelijks. Door die ervaring kan ik mijn cliënten voortvarend én zorgvuldig helpen. Bovendien ben ik helder in mijn adviezen: als ik zie dat iets niet eenvoudig te bereiken is, dan zeg ik dat. En als mijn cliënten toch verder willen, dan zet ik mij 100% voor ze in.

 

CARRIÈRE

Advocaat / Eigenaar – Akragon Advocatuur
Jul 2015 – Heden

Organisatiecommissie & Spreker – Professionele ontmoeting met ketenpartners inzake de Wet Tijdelijk Huisverbod
Jun 2016 – Nov 2016
Rechtbank Rotterdam
Het doel van deze professionele ontmoeting is om inzicht te geven in de praktische gang van zaken bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod en om de kwaliteit daarvan te verbeteren. Daartoe hebben sprekers uit iedere schakel van ketenpartners op 10 november 2016 verteld over hun werkzaamheden bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod.

De ketenpartners: Jeugdbescherming Rotterdam / Politie / Gemeente Rotterdam / Centrum voor Dienstverlening / Veilig Thuis / Openbaar Ministerie / Advocatuur / Rechtbank Rotterdam

Lid – Werkgroep KEI Advocatuur Algemeen
Nov 2015 – Oct 2016
Het doel van deze (maandelijkse) klankgroep is om mee te denken met de Rechtspraak en om input te leveren vanuit de advocatuur voor het project KEI. Daartoe zijn verschillende werkgroepen opgericht, waarvan de werkgroep Advocatuur Algemeen er één was. Inmiddels is deze werkgroep gesplitst in de werkgroep Civiel en de werkgroep Bestuursrecht.

Deze werkgroep bestaat uit advocaten, ondersteuners, medewerkers van de Rechtspraak en Spir-it (ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak).

Tijdens de bijeenkomsten wordt de stand van zaken omtrent het betreffende project aangegeven en kan input worden geleverd. Ook vinden er terugkoppelingen plaats n.a.v. testen die worden uitgevoerd.

Lid – Klantenpanel voor bedrijfsvoering Rechtbank Den Haag
Oct 2015 – Oct 2015
Rechtbank Den Haag
Het doel van dit klantenpanel voor bedrijfsvoering was om de uitkomst van een klantwaarderingsonderzoek dat was gehouden door de Raad voor de Rechtspraak onder alle gerechten in Nederland, te verdiepen. Daartoe heeft de rechtbank Den Haag op 29 oktober 2015 een gesprek georganiseerd met een aantal professionele partners om te verkennen of de bevindingen uit het onderzoek worden gedeeld en op welke wijze verbeteringen kunnen worden bereikt.

Advocaat – Van Paridon en Den Hollander Advocaten
Jun 2014 – Jul 2015

Advocaat – Lindenbergh Advocaten
Aug 2010 – May 2014

Student-stagiair – Kernkamp Advocaten
Jan 2010 – Mar 2010

Coordinator Overvoer Losse Posten – Aegon Schadeverzekeringen NV
Mar 2007 – Aug 2009

Voorzitter – Stichting Rechtswinkel Schiedam
2008 – 2009

Medewerker en commissielid – Stichting Rechtswinkel Schiedam
2007 – 2009

Student-Assistent – Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk
2003 – 2005

 

OPLEIDINGEN

Erasmus Universiteit Rotterdam – Master Privaatrecht
2001 – 2010

Erasmus Universiteit Rotterdam – Master Bedrijfsrecht
2001 – 2009

Wolfert van Borsselen – Tweetalig VWO