Home » Akragon Advocatuur

Akragon Advocatuur

linkedin

Instagram-icon

WAAROM AKRAGON ADVOCATUUR:

Wij adviseren onze cliënten het liefst zo vroeg mogelijk, om problemen te voorkomen. Onze cliënten staan er financieel vaak slecht voor en zitten in een neerwaartse spiraal. Wij geven aan wat uw mogelijkheden zijn en helpen u daar bij. Vaak is de situatie al zo ver geëscaleerd, dat er geprocedeerd moet worden. Wij procederen dan ook dagelijks. Door die ervaring kunnen we u voortvarend én zorgvuldig helpen. Bovendien zijn wij eerlijk: als wij zien dat iets niet eenvoudig te bereiken is, dan zeggen we dat. En als u toch verder wilt, zetten wij ons 100% voor u in. Akragon Advocatuur neemt het juridische getouwtrek van u over, zodat u zich met andere zaken kunt bezig houden.

WAAR KUNNEN WIJ U BIJ HELPEN:

  • Procedure bij de rechtbank, kantonrechter, politierechter, enzovoorts.
  • Strafzaken
  • Uitkeringsproblemen – Afgewezen aanvraag, stopzetten, terugvorderen, boete, herziening, enzovoorts
  • Huurgeschil – Huurachterstand, gebreken, enzovoorts
  • Ontruiming
  • Tijdelijk huisverbod
  • Ondertoezichtstelling & Uithuisplaatsing van uw kind – OTS & UHP
  • Beslissing van de gemeente waar u het niet mee eens bent – Bezwaar, besluit, handhaving, enzovoorts
  • Post van de gemeente met een ‘rechtsmiddelen clausule’Bvb: “U heeft zes weken om in bezwaar te gaan”
  • Afgewezen uitkeringsaanvraag, maar toch een voorschot – Is uw uitkeringsaanvraag afgewezen?  Akragon Advocatuur kan de rechter vragen om de uitkering toch te laten betalen in afwachting van de bezwaarprocedure.

 Staat uw probleem er niet bij? Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Neem gerust contact met ons op en leg uw vraag bij ons neer.

WAT KOST HET; ‘PRO BONO’:

Als u een laag inkomen hebt, komt u in aanmerking voor ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’ (=’toevoeging’). Dat betekent dat de Staat een gedeelte van de advocaatskosten betaalt. U betaalt een ‘eigen bijdrage’. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan valt u in de laagste inkomenscategorie.

Akragon Advocatuur kan u bijstaan op basis van deze gesubsidieerde rechtsbijstand.

%d bloggers liken dit: